n februarie 2016, am demarat implementarea proiectului social de agricultură ecologică” Biohrană pentru toţi – BPT”, în parteneriat cu Asociaţia Sonnhalde Gempen, Elveţia şi Asociaţia AMURTEL, România. Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, contribuția elvețiană fiind de 74,444.00 CHF, reprezentând 88,16 % din valoarea totală a proiectului.

Ce ne propunem prin acest proiect?

Ne propunem să implementăm o abordare integrată pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (adulți cu dizabilități mentale și tineri care au părăsit centrele de plasament) prin crearea unui consorțiu de producție specializată şi distribuție. Cu alte cuvinte, prin crearea reţelei de asociaţii, ne vom putea sprijini reciproc, atât în dezvoltarea activităţilor de integrare socială a beneficiarilor (adulţi cu dizabilităţi mentale şi tineri proveniţi din centre de plasament) cât şi în cele de agricultură, conservare şi distribuire a legumelor şi fructelor ecologice.

Pentru realizarea acestui obiectiv general, avem ca obiective specifice: crearea consorţiului, formarea profesională a persoanelor implicate în proiect şi întărirea capacităţii organizaţionale a Asociaţiilor prin extinderea ntreprinderii sociale “Biohrana” şi a grădinii AMURTEL.

Beneficiile pe care le va aduce proiectul Asociaţiilor noastre sunt reprezentate de:

→ extinderea serviciilor sociale ale Asociaţiilor către mai mulţi beneficiari, avand un plus de 10 persoane care vor beneficia de activitătile de abilitare socioprofesională;

→obţinerea unui procent din hrana zilnică pe care o oferim beneficiarilor noştridin surse proprii, ecologice;

→formarea şi inserţia socioprofesională a unor persoane cu dizabilităţi sau provenite din centre de plasament;

→dezvoltarea capacităţii organizaţionale a celor doua Asociaţii;

→extinderea reţelei de clienţi.

Cui ne adresăm?

Proiectul se adresează beneficiarilor noştri, noilor angajaţi, dar şi clienţilor care consumă legumele şi fructele produse de noi.

Întreprinderile sociale care se dezvoltă prin acest proiect, vin în întâmpinarea mai multor nevoi sociale ale beneficiarilor celor 2 asociaţii prin: oferirea unor condiţii de muncă şi ergoterapie adecvate nevoilor lor, încurajarea responsabilităţii faţă de muncă, formarea unor abilităţi transferabile în alte domenii de activitate, creşterea stimei de sine şi dobândirea unor competenţe sociale necesare convieţuirii.

Prin proiect vor fi angajate două persoane adulte cu dizabilităţi mentale şi un total de zece persoane vulnerabile (adulți cu dizabilități mintale și persoane ieșite din centrul de plasament) vor beneficia de formare în agricultură biodinamică şi terapie ocupaţională. Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt cei 43 de adulţi cu dizabilităţi mentale care zilnic servesc masa în Centrul de Socioterapie Pantelimon şi în Centrul de Plasament Familia AMURTEL din Pănătău, beneficiind astfel de o hrană sănătoasă şi de un loc în care, periodic, desfăşoară acţiuni de terapie ocupaţională.

Totodată beneficiari indirecţi sunt şi elevi din clasele I-XII de la unităţile şcolare din Bucuresti-Ilfov şi Buzău care realizează stagii de practică agricolă în cadrul fermelor.

Proiectul susţine crearea a 5 locuri de muncă pentru grădinari coordonatori, ajutoare de grădinar şi şofer.

Nu în ultimul rând, beneficiari indirecţi sunt clienţii finali, peste 400 de persoane care vor beneficia de produsele ecologice oferite de consorţiul nostru de întreprinderi sociale.

Ce activităţi desfăşuram în proiectul „Biohrana pentru toţi”?

Angajăm persoane cu deficienţă mentală care au nevoie de un loc de muncă, precum şi persoane cu experienţă în agricultură;

Oferim activităţi de terapie ocupaţională beneficiarilor noştri, în mijlocul naturii;

Oferim training în metodele agriculturii ecologice, beneficiind de experienţa Asociaţiei partenere Sonnhalde Gempen, Elveţia, cu o experienţă de peste 25 de ani în agricultură ecologică şi lucrul cu persoane cu variate tipuri de deficienţe. Şapte persoane din partea Asociaţiei „Prietenia” şi şase  din partea Asociaţiei Amurtel, vor primi training extensiv (în total 80 de ore) în metodele agriculturii biodinamice, aplicată la lucrul cu persoane cu dizabilităţi, precum şi instruire referitoare la terapia ocupaţională pentru aceste persoane.

Extindem suprafaţa cultivată prin achiziţionarea de solarii performante şi producem mai multe legume şi verdeţuri, solariile oferindu-ne independenţă faţă de capriciile vremii şi permiţându-ne să producem verdeţuri iarna, chiar şi în cele mai geroase luni.

Livrăm la domiciliu legume şi fructe bio/ecologice certificate prin parteneriatul pe care l-am încheiat cu magazinul online specializat.

Organizăm evenimente de tipul „Porţilor deschise”.

Cand se vor întâmpla toate acestea?

În prima jumatate a proiectului (februarie – iulie 2016) vom recruta persoanele care vor participa la implementarea lui (persoane cu dizabilităţi şi grădinari etc.) şi vom realiza achiziţiile necesare extinderii infrastructurii de producţie şi a activităţilor de livrare (solarii, furgonetă), precum şi prima parte a formării profesionale, necesară noilor angajaţi.

În cea de-a doua parte a proiectului (august – ianuarie 2017), vom  definitiva formarea profesională a angajaţilor şi vom produce mai multe legume, vom extinde reţeaua de clienţi şi vom organiza evenimente de tipul „Ziua portilor deschise” pentru a ne cunoaşte mai bine.

Ce certificări avem?

Din anul 2013, după 3 ani de reconversie a terenului, Asociaţia „Prietenia” a obţinut certificatul ecologic pentru grădina de legume, iar din 2014 a intrat pe rod şi livada bio cu 750 de pomi.

Unde producem?

Asociaţia „Prietenia” produce în oraşul Pantelimon, Ilfov, iar Asociaţia AMURTEL la Poieni, în judeţul Buzău.

Doreşti să ne faci o vizită? Îţi doreşti să fii alături de noi în acest proiect printr-o DONAŢIE sau VOLUNTARIAT?

Contact Owner

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu

Website Protected by Spam Master